Roční plán využití internetu, úroveň ICT 2018/2019

 

Náplň práce ICT koordinátora - metodika spočívá v plnění těchto hlavních oblastí ve škole:

 • metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů,
 • doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • koordinovat užití ICT ve vzdělávání,
 • koordinovat nákupy a aktualizace software,
 • zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy,
 • koordinovat provoz informačního systému školy.

Vzhledem k tomuto zaměření práce ICT koordinátora budou pokračovat i v letošním školním roce práce zaměřené na:

 • Sledování novinek na trhu projekční techniky, videokonferencí, digitálních učebnic, komunikačních programů a dalších technologií
 • Kontrole bezpečnostních předpisů související s ICT, zákonu o odpadech, doporučení BOZP týkající se použití dataprojektorů, nábytku a dalších zařízení
 • Návrh vhodných  projekční zařízení, interaktivní tabule, plátna a další projekční zařízení pro konkrétní použití ve výuce.
 • Pomáhat kolegům s využitím školního webu, školní matriky, metodicky vést při zveřejňování informací
 • Spolupráci s vyučujícími ICT, přípravou pravidel pro použití HW a SW ve škole,
 • dodržování licenčních pravidel a smluv.
 • Odborně garancí nákupů zboží a služeb souvisejících s ICT
 • Sledování novinky v oblasti výukového software, informačních zdrojů a vybírání vhodných produktů pro splnění ŠVP
 • Pomoc kolegům organizovat školní žákovské projekty po stránce využití ICT, poskytnutí IT podpory
 • Pomoc kolegům ve využití ICT v „jejich“ předmětu, sledování novinek ve všech oborech, předmětech
 • Používání v praxi moderních didaktických metod, používání moderní techniky pro podporu výuky, zvládání e-learningové výuky apod.

Na škole jsou v současné době tři učebny výpočetní techniky a tři učebny multimediální, což jsou učebny určené hlavně pro výuku cizích jazyků, ale i ostatních předmětů s využitím PC a interaktivní tabule s dataprojektorem. Tyto učebny jsou využívány opravdu v maximálním měřítku a staly se oblíbenými jak pro učitele, tak pro žáky.
V letošním roce žáci budou pracovat opět na celoročním projektu, na jehož prezentaci využijí veškeré dostupné techniky na škole.

 

Základní údaje o škole

Celkový počet učeben

24

Odborné učebny

8

Počet učeben výpočetní techniky

3

 

 

 

 

 

 

Vybavení školy ICT

Školní počítačová síť je vybudovaná převážně svépomocí. Segmenty pracují s rychlostí 100 a 1000Mbps. Dvě části školy jsou připojeny k síti Internet s celkovou přenosovou rychlostí 1000Mbit/s Full Duplex.


Učebny VYT

Hardware:

Na SŠ jsou k dispozici jsou 3 učebny výpočetní techniky.


V učebně č.1  jsou NB v konfiguraci: Toshiba Satellite Pro L670, Intel Core i3 Mobile 2.53 GHz, HDD 320 GB, 4 GB RAM, 17“ LCD. V učebně je také umístěn dataprojektor a scaner.


V učebně č.2  je nyní 14 PC v konfiguraci: CPU AMD Sempron 2200, 1GB RAM, 40GB HDD, 19“ LCD monitor, reproduktory. Software je využíván stejný jako v učebně č. 1. V učebně je také umístěn dataprojektor a scaner.


V učebně č.3  je  12 studentských plus 1 lektorský PC. Počítače jsou v konfiguraci: CPU AMD Athlon 64 3200+ 2Ghz, 1GB RAM, 80GB HDD, 17“ LCD monitor.

V učebnách je každý počítač  připojen do školní LAN sítě a k internetu s možností zapůjčení braillského řádku.


Software:

Operační systém využíváme Windows XP Pro a Windows 7 Professional, které jsme zakoupili v rámci programu SELECT pro školy,

Počítače jsou vybaveny programy - Microsoft Office 2010 dále výukovými  Geogebra, ASPI, MountBlue, programy pro jazykové a ekonomické zdokonalení.

Jako antivirový program je použit program Eset NOD.
Na počítačích je dále nainstalován pomocný software   JAWS, ZOOM Text, Winmonitor.

Studenti mají každý den možnost využívat učebnu po vyučování (od 16:00 do 18:00 hod.) na přípravu studijních materiálů a vyhledávání studijních materiálů na internetu. Dozor je zajištěn z řad ICT pracovníků.


Kabinety a ostatní kanceláře

Hardware:                                                                                                                                 
Všechny počítače v kabinetech i kancelářích jsou připojeny do školní LAN sítě a k internetu, mají také přístup do hlavní digitální tiskárny (formátu až A3)  umístěné ve sborovně. Všechny jsou minimálně v konfiguraci CPU 1GHz a vyšší. Operační paměť je minimálně 1GB a vyšší, monitor: 17“ LCD.

Ve sborovně je umístěno 1 PC připojené k síťové hlavní digitální tiskárně (formátu až A3)  a dvěma braillským tiskárnám. Toto PC je také připojeno do školní LAN sítě a k internetu.


Software:                                                                                                                                    
Operační systém je využíván Windows XP pro, Windows 7 Professional, Windows 10 pro, kancelářský balík MS Office 2003 až MS Office 2013  včetně PowerPointu a MS Outlook. MS Outlook je využíván i pro správu poštovních schránek pedagogů. Každý pedagog má svoji poštovní schránku ve formátu prijmeni@sss-ou.cz.                                                                                                                        
Jako antivirový program je použit program Eset NOD.

 

Kancelář ICT

V kanceláři ICT jsou celkem 2 PC.

 1. Pracovní stanice správce sítě v konfiguraci:
  Intel Core i3-4170 CPU, 4GB RAM, 120GB HDD, 22“ monitor.
  OS: Windows 10 pro, MS Office 2013 Pro
 2. Server zabezpečující sběr dat příchodového systému:
  CPU Intel 3GHz, 2x512MB, HDD 250GB 

Dále kancelář ICT disponuje tiskárnami: braillská tiskárna Index Basic-D, 2ks Index Everest,     HP LJ 1505 pro tisk maturitních prací, přenosný dataprojektor s plátnem a digitální videokamerou.


Infocentrum

Kancelář knihovny a infocentra obsahuje 2 PC vč. 17“ LCD monitoru a braillskou tiskárnu Index Everest.

Používáme operační systémy Windows XP Pro, Windows 7 Professional. Z kategorie kancelářských balík používáme MS Office 2007, MS Office 2010.

……………………………………………………………………………………

Pro celou školu je k dispozici digitální multifunkční tiskárna připojená k počítačové síti. Toto zařízení umožňuje tisk i černo-bílé skenování z počítačů umístěných v kancelářích až do formátu  A3. Tisk probíhá pomocí tiskového serveru.

Výpočetní technika je využívána nejen pro výuku počítačových předmětů, ale i v hodinách obchodní korespondence, účetnictví a ekonomiky.

Ve škole je také možnost připojení k privátní Wifi síti.

 

Ke stažení ve formátu PDF

vypracoval: Vladimír Těžký