Výpis projektů

1) Základní škola se zapojila do výzvy č. 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I a získala projekt s názvem „Společně to zvládneme“, který bude na naší škole probíhat v termínu 1.9.2017 až 31.8.2019. Projekt je zaměřen na doučování a přípravu žáků ohrožených školním neúspěchem, další vzdělávání a vzájemnou spolupráci pedagogů, čtenářský klub a klub logiky a deskových her. Projekt získal finanční podporu 542.473 Kč.
2) Nová škola 2010 - CZ.1.07/1.4.00/21.1211
3) Projekt MAP II
Statutární město Brno realizuje od 1. 9. 2019 projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/

MAP_II_plakat.pdf