V rámci klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT jsme vypracovali DUM pro 1. – 5. ročník ZŠ  v oblastech  Český jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět. Na požádání Vám vybrané DUM zašleme.
Kontaktní adresa: Mgr. Michaela Holubová , tel.  543 321 303
e-mail: holubova@sss-ou.cz
Seznam vypracovaných DUM:

Český jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace

Člověk a jeho svět

Český jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace

Člověk a jeho svět

Český jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace

Člověk a jeho svět

Český jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace

Člověk a jeho svět

Český jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace

Člověk a jeho svět

 1. Třída
  1. Hláska na začátku slova
  2. Grafický zápis slova
  3. První čtení (M)
  4. První čtení
  5. První čtení (S,P)
  6. První čtení (T,J)
  7. První čtení (N,P)
  8. První čtení (K,V)
  9. První čtení (R, Š, Z)
  10. První čtení (H, C, Č)
  11. První čtení (Z, B, R)
  12. První čtení (CH, G, F)
  13. Di-ti-ni-dy
  14. Di-ti-ni
  15. Dě-tě-ně
  16. Rýmování
  17. Opakování I.
  18. Opakování II
  19. Opakování III
  20. Opakování IV
  1. Numerace do 5
  2. Numerace do 10
  3. Navlékání korálků
  4. Domino-rozklad čísla do 5
  5. Porovnávání do 10
  6. Geometrické tvary
  7. Domečky
  8. Cesta k pokladu II
  9. Už počítám do 10
  10. Tělesa + tajenka
  11. Číselná řada do 20
  12. Numerace do 20
  13. Sečítání
  14. Číselná řada do 20
  15. Slovní úlohy
  16. Počítání do 20
  17. Cesta k pokladu I
  18. Počítání do 8
  19. Cesta k pokladu III.
  20. Cesta k pokladu IV.
  1. Cesta do školy
  2. Už jsem školák
  3. Jaro I.
  4. Jaro II.
  5. Rodina
  6. Zima I
  7. Zima II.
  8. Zimní sporty
  9. Moje tělo
  10. Lékárnička
  11. Péče o tělo
  12. Zdravá výživa
  13. Roční období
  14. Léto na poli
  15. Mláďata
  16. Stavba těla rostlin
  17. Pexeso I.
  18. Pexeso II.
  19. Pexeso III.
  20. Pesexo IV.
 2. Třída
  1. Abeceda-čtveřice písmen
  2. Slovní fotbal
  3. Opakuj si
  4. princezně Apolence
  5. Písmeno, slabika
  6. Lednové pranostiky
  7. Opakování samohlásek
  8. Tvrdé souhlásky
  9. Březnový kalendář
  10. Březnové pranostiky
  11. hrad Veveří
  12. Dubnový kalendář
  13. Čtení s porozuměním 1
  14. Čtení s porozuměním 2
  15. Hrátky s češtinou 1
  16. Hrátky s češtinou 2
  17. Čtvrtletní opakování
  18. Pololetní opakování
  19. Opakování 3. čtvrtletí
  20. Závěrečné opakování
  1. Numerace do 20 - 1
  2. Numerace do 20 - 2
  3. Numerace do 20 - 3
  4. Rozvoj pozornosti
  5. Numerace do 100
  6. Matematické bingo
  7. Geometrické pracovní listy
  8. Trénink na numeraci do 100
  9. Procvičuj a přemýšlej
  10. Zdokonaluj rýsování
  11. Počítáme trasy
  12. Zautomatizuj numeraci
  13. Matematické hrátky - 1
  14. Matematické hrátky - 2
  15. Matematické hrátky - 3
  16. Matematické hrátky - 4
  17. Čtvrtletní opakování
  18. Pololetní opakování
  19. Nakupujeme - opakování
  20. Opakování 3. Čtvrtletí
  1. Dny v týdnu
  2. Podzim v zahradě
  3. Škola a my
  4. Třída a spolužáci
  5. Dotazník pro tebe
  6. Cesta do školy s Ájou a Pájou
  7. Naše vlast - ČR
  8. Zima, zimní sporty
  9. Roční období-měsíce
  10. Jaro v přírodě
  11. Rostliny na jaře
  12. Dny v týdnu-prezentace
  13. Význam včely, stromy
  14. Hospodářská zvířata hravě
  15. Zvířata domácí
  16. Zvířata smart
  17. Čtvrtletní opakování
  18. Pololetní opakování
  19. Opakování 3. čtvrtletí
  20. Závěrečné opakování
 3. Třída
  1. Párové souhlásky
  2. Řazení podle abecedy
  3. Slova souznačná a   protikladná
  4. Významové okruhy
  5. Vyjmenovaná slova
  6. Vyjmenovaná slova – L, M
  7. Neználek
  8. Vyjmenovaná slova-b,l,m
  9. Vyjmenovaná slova – p, s
  10. Vyjmenovaná slova – v, z
  11. Neználek ve Slunečním městě
  12. Neználek na Měsíci
  13. Čtení s porozuměním-pipi
  14. Podstatná jména
  15. Slovesa
  16. Vy, vý
  17. Opakování 1.čtvrtletí
  18. Opakování 2.čtvrtletí
  19. Opakování 3. čtvrtletí
  20. Opakování 4. čtvrtletí
  1. Sčítání a odčítání do 100-1
  2. Matematický had do 100
  3. Shodnost geom. tvarů
  4. Porovnávání čísel do 100
  5. Matematický had 2
  6. Sčítání a odčítání do 100-2
  7. Osa souměrnosti
  8. Násobilka
  9. Písemné sečítání
  10. Čísla 0 - 1000
  11. Matematický had č.3
  12. Násobení a dělení č. 10 a 100
  13. Písemné odčítání
  14. Zaokrouhlování
  15. Slovní úlohy
  16. Sudá a lichá čísla
  17. Opakování 1.čtvrtletí
  18. Opakování 2.čtvrtletí
  19. Opakování 3. čtvrtletí
  20. Opakování 4. čtvrtletí
  1. Rodokmen
  2. Naše vlast-soused. státy
  3. Naše vlast-st. symboly
  4. Dopravní značky
  5. Přírodniny, suroviny, výrobky
  6. Neživá příroda
  7. Zkoumání neživé přírody
  8. Znaky rostlin
  9. Rostliny
  10. Houby
  11. Živočichové
  12. Živočichové II.
  13. Lidské tělo
  14. Kostra
  15. Zelenina
  16. Mraveniště
  17. Opakování 1.čtvrtletí
  18. Opakování 2.čtvrtletí
  19. Opakování - rostliny
  20. Opakování živočichové
 4. Třída
  1. Kletba egyptské mumie
  2. Diamanty
  3. Z deníku prof. Humblea
  4. Pyramida
  5. Faraon
  6. Vyjmenovaná slova
  7. Skříň
  8. Hieroglyfy
  9. Mikeš
  10. Hrad
  11. Žena
  12. Slovesa
  13. Bludiště-příčestí minulé
  14. poklad královny Kleopatry
  15. O zlatého skaraba
  16. Zlaté cihly
  17. Stavba pyramidy
  18. Koncovky podst. jmen
  19. Opakování 3.čtvrtletí
  20. Závěrečné  opakování
  1. Strom
  2. Školní pomůcky
  3. Jednotky délky
  4. Dělení se zbytkem
  5. Muzeum
  6. Vánoční dárky
  7. Splátky, spoření
  8. Hory světa
  9. Čísla do milionu
  10. Cestujeme po brněnské přehradě
  11. Záchranná mise
  12. Superhrdinové
  13. Cestovní kancelář
  14. Kamiony-do milionu
  15. Slavné osobnosti
  16. Počítáme do milionu
  17. Počítáme do tisíce
  18. Početní operace do 10000
  19. Početní operace do milionu
  20. Opakování
  1. AZ kvíz - podzim
  2. Kraje ČR-prezentace
  3. Kraje ČR
  4. Společenstva v okolí lidských obydlí
  5. Společenstvo vod
  6. Společenstva polí
  7. Řeky ČR
  8. Povrch ČR
  9. Společenstvo lesa
  10. Horniny a nerosty
  11. Slované
  12. Přemyslovci
  13. Řeka-od pramene k ústí
  14. Jarní květiny
  15. Karel IV.
  16. Husité
  17. Opakování 1. čtvrtletí
  18. Pololetní opakování
  19. Opakování 3. čtvrtletí
  20. Závěrečné opakování
 5. Třída
  1. Slovní význam
  2. Kořen, předpona, přípona
  3. Zdvojené souhlásky
  4. Koncovka -ský
  5. Předložky s, z
  6. Předpony s, z, vz
  7. Dělení slov
  8. Slovní druhy
  9. Podstatná jména
  10. Přídavná jména
  11. Přímá a nepřímá řeč
  12. Návštěva knihovny
  13. Číslovky
  14. Předložky a předpony
  15. Pravopis
  16. Složenka a poukázka
  17. Kontrolní práce CEJ
  18. Pololetní práce z CEJ
  19. Opakovací práce  3. čtvrtletí
  20. závěrečné opakování
  1. Přirozená čísla
  2. Slovní úlohy 1
  3. Slovní úlohy 2
  4. Zvířata
  5. Jednotky času
  6. Plánek bytu
  7. Velká čísla
  8. Opakování geometrie
  9. Destinné zlomky a čísla
  10. Obvody a obsahy
  11. Aritmetický průměr
  12. Závisle a nezávisle proměnná
  13. Jízdní řád
  14. Kalendář
  15. Koupě auta
  16. V restauraci
  17. Kontrolní práce MAT
  18. Pololetní práce
  19. Opakování 3. čtvrtletí
  20. Závěrečné opakování
  1. Horniny
  2. Nerosty
  3. Půda
  4. Věda a technika
  5. Křížovky
  6. České divadlo 19.století
  7. Země a Měsíc
  8. Podnebné pásy
  9. Kraje ČR
  10. Praha
  11. Zajímavosti o lid. těle
  12. Člověk a technika
  13. Orientace na mapě
  14. Jihozápadní Evropa
  15. Zdravé stravování 1
  16. Zdravé stravování 2
  17. Opakovací test I.
  18. Opakování - ČR
  19. Opakování - člověk
  20. opakování