Název: VIDEOR, z.s.
IČO: 687 30 250
Sídlo: Kamenomlýnská 124/2, 603 00 Brno
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 164334015/0300