Formuláře ke stažení - mimořádné opatření - COVID 19

Žádost zákonného zástupce o vrácení přeplatku na úplatě

zadost-o-vraceni-preplatku-za-uplatu-covid-19.pdf

Organizační pokyny k vrácení peněz

organizacni-pokyny-k-zadosti-o-vraceni-penez-za-uplatu-covid-19.pdf

 

Žádost o změnu oboru plnoletého žáka
Žádost o změnu oboru neplnoletého žáka
Žádost o uznání dosaženého vzdělání
Žádost o umožnění přestupu na SŠ
Žádost o přerušení vzdělávání
Žádost o opakování ročníku plnoletého žáka
Žádost o opakování ročníku neplnoletého žáka
Žádost o přijetí do prvního ročníku vzdělávání plnoletého žáka + Přihláška ke studiu
Žádost o přijetí do prvního ročníku vzdělávání neplnoletého žáka + Přihláška ke studiu
Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání plnoletého žáka
Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání neplnoletého žáka
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP
Žádost o přezkoumání výsledků hodnocení
Přihláška k závěrečné zkoušce/maturitě (externí uchazeč)
Žádost o uvolnění ze závažných důvodů z vyučování plnoletého žáka
Žádost o uvolnění ze závažných důvodů z vyučování neplnoletého žáka
Žádost o ukončení přerušení vzdělávání plnoletého žáka
Žádost o ukončení přerušení vzdělávání neplnoletého žáka
Žádost o přeřazení žáka do vyššího ročníku
Žádost o vrácení přeplatku stravného