Formuláře ke stažení - mimořádné opatření - COVID 19

Žádost zákonného zástupce o vrácení přeplatku na úplatě

zadost-o-vraceni-preplatku-za-uplatu-covid-19-2021.pdf

Organizační pokyny k vrácení peněz

organizacni-pokyny-k-zadosti-o-vraceni-penez-za-uplatu-covid-19-2021.pdf

 

Žádosti o opakování ročníku, změnu oboru

Žádost o změnu oboru - plnoletí plnoleti-zadost_o_zmenu_oboru.pdf
Žádost o opakování ročníku - plnoletí plnoleti-zadost_o_opakovani_rocniku.pdf
Žádost o změnu oboru - neplnoletí neplnoleti-zadost_o_zmenu_oboru.pdf
Žádost o opakování ročníku - neplnoletí neplnoleti-zadost_o_opakovani_rocniku.pdf

 

Žádosti o přijetí do 1.ročníku nebo do vyššího ročníku

Žádost o přijetí do prvního ročníku - plnoletí plnoleti-zadost_o_prijeti_do_prviho_rocniku.pdf
Žádost o přijetí do vyššího ročníku - plnoletí plnoleti-zadost_o_prijeti_do_vyssiho_rocniku.pdf
Žádost o přijetí do prvního ročníku - neplnoletí neplnoleti-zadost_o_prijeti_do_prvniho_rocniku.pdf
Žádost o přijetí do vyššího ročníku - neplnoletí neplnoleti-zadost_o_prijeti_do_vyssiho_rocniku.pdf

 

Žádosti o uvolnění

Žádost o celkové uvolnění ze závažných důvodů z vyučování - plnoletí plnoleti-zadost_o_celkove_uvolneni_z_vyucovani.pdf
Žádost o částečné uvolnění ze závažných důvodů z vyučování - plnoletí plnoleti-zadost_o_castecne_uvolneni_z_vyucovani.pdf
Žádost o celkové uvolnění ze závažných důvodů z vyučování - neplnoletí neplnoleti-zadost_o_celkove__uvolneni_z_vyucovani.pdf
Žádost o částečné uvolnění ze závažných důvodů z vyučování - neplnoletí neplnoleti-zadost_o_castecne__uvolneni_z_vyucovani.pdf

 

Žádost o podávání léků, pověření

Žádost o podávání léků - neplnoletí zadost-o-podavani-leku-ci-lecebnych-prostredku.pdf
Vyjádření lékaře - příloha k žádosti o podávání léků vyjadreni-lekare-jako-priloha-zadosti-o-podavani-leku.pdf
Pověření pedagogického pracovníka k podávání léků, léčebných prostředků povereni-pedagogickeho-pracovnika-k-podavani-leku-ci-lecebnych-prostredku.pdf

 

Žádost o přeřazení, přestup

Žádost o umožnění přestupu na střední školu zadost_o_prestup_na_ss.pdf
Žádost o přeřazení žáka do vyššího ročníku zadost_o_prerazeni_do_vyssiho_rocniku_na_ss.pdf

 

Žádost o přerušení vzdělávání, ukončení přerušení

Žádost o ukončení přerušení ročníku - plnoletí zadost_o_ukonceni_preruseni_rocniku_plnoleti.pdf
Žádost o ukončení přerušení ročníku - neplnoletí zadost_o_ukonceni_preruseni_rocniku_neplnoleti.pdf
Žádost o ukončení přerušení vzdělání zadost_o_preruseni_vzdelani.pdf

 

Ostatní formuláře - vzdělávání

Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu zadost-o-vzdelavani-podle-ivp.pdf
Žádost o uznání dosaženého vzdělání zadost_o_uznani_dosazeneho_vzdelani.pdf
Žádost o přihlášku k závěrečné zkoušce/maturitě (externí student) zadost_o_prihlasku_k_zaverecne_zkousce.pdf
Žádost o přezkoumání výsledku hodnocení zadost_o_prezkoumani_vysledku_hodnoceni.pdf

 

Stravné

Žádost o vrácení přaplatku stravného Zadost_o_vraceni_preplatku_stravneho.pdf