Ředitelé - v chronologickém pořadí

Ředitelé ústavu:

Jan Rafael Beitl, 1835 - 1852
Antonín Malý, 1852 - 1853
Jan Schwarz, 1853 - 1888
František Pavlík, 1888 - 1919
Antonín Špička, 1919 - 1933
Rudolf Vejmělek, 1933 - 1942
Norbert Doležel, 1943 - 1948
Josef Sedlák, 1948 - 1950
Drahomír Hanák, 1950 - 1950

 

(Do roku 1943 byl ředitel ústavu zároveň ředitelem školy. Od tohoto roku do roku 1950 byla funkce ředitele diferencována.)

 

Ředitelé školy:

Jaroslav Pozdník, 1942 - 1945
Otakar Sadovský, vedoucí učitel, duben 1945
Rudolf Vejmělek, 1945(květen) - 1948
Vincenc Král,vedoucí učitel, 1948(únor - březen)
Lubomír Nop,vedoucí učitel, 1948(duben-květen)
Vladimír Racek, 1948 - 1950
Drahomír Hanák, 1950 - 1977
Josef Smýkal, 1977 - 1982
Zdenka Plisková, 1982 - 1990
Hana Adamczyková, 1990 – 2006
Mgr. Dagmar Sýsová, 2006 - 2018
Ing. Soňa Šestáková, 2018 - dosud