ŠVP dokumenty ve formátu PDF:

 

Obsah:

 1. Titulní list
 2. Úvod ŠVP
 3. Úvod ZŠ
 4. Charakteristika školy
 5. Žáci se speciálními potřebami
 6. Klíčové kompetence 1.st
 7. Klíčové kompetence 2.st
 8. Strategie
 9. Průřezová témata
 10. ŠUP
 11. Charakteristiky předmětů
 12. Učební osnovy
 • Charakteristiky předmětů
 • Změny pro nevidomí
 • Učební osnovy 1.stupeň
 • Cizí jazyk
 • Český jazyk
 • Hudební výchova
 • Matematika
 • Pracovní výchova
 • Prvouka
 • Přírodověda
 • Psaní na počítači
 • Tělesná výchova
 • Vlastivěda
 • Výtvarná výchova
 • Učební osnovy 2.stupeň
 • Anglický jazyk
 • Český jazyk
 • Dějepis
 • Fyzika
 • Hudební výchova
 • Chemie
 • Informační technologie
 • Matematika
 • Německý jazyk
 • Pracovní výchova
 • Přírodopis
 • Tělesná výchova
 • Výchova k občanství
 • Výchova ke zdraví
 • Výtvarná výchova
 • Zeměpis

13. Učební osnovy pro žáky s LMP
14. Změny pro nevidomé
15. Hodnocení žáků
16. Autoevaluace
17. Přílohy k ŠVP

 

 

Aktualizováno 31.08.2017 - 14:00