Výchovná poradkyně Mgr. Eva Miksová poskytuje konzultační hodiny žákům i rodičům, poradenskou činnost v profesní orientaci žáků - předávání informačních materiálů žákům a jejich rodičům, zprostředkování besed náborových pracovníků škol s žáky atd.

 

 
Konzultační hodiny
pondělí: 7.40 – 8. 00, 13.30 - 14.00
pátek: jindy po domluvě

Tel.: 543 321 303 klapka 317
Kontaktní e-mail: miksova.e@sss-ou.cz