Formuláře ke stažení - mimořádné opatření - COVID 19

Žádost zákonného zástupce o vrácení přeplatku na úplatě

zadost-o-vraceni-preplatku-za-uplatu-covid-19-2021.pdf

Organizační pokyny k vrácení peněz

organizacni-pokyny-k-zadosti-o-vraceni-penez-za-uplatu-covid-19-2021.pdf

 

Formuláře ke stažení

Žádost o přijetí dítěte do základní školy

Zadost-o-prijeti-do-zakladni-skoly-2021.pdf

Žádost o přestup dítěte do školy

Zadost-o-prestup-do-zakladni-skoly.pdf

 Žádost o poskytnutí poradenských služeb ve Školském poradenském pracovišti

zadost-o-poskytnuti-sluzeb-v-SPP.pdf

Žádost o pokračování ve studiu

zadost-o-pokracovani-ve-studiu.pdf

Žádost o odklad školní docházky

Zadost-o-odklad-skolni-dochazky.pdf

Žádost o uvolnění z předmětu

Zadost-o-uvolneni-z-predmetu.pdf

Žádost o celkové uvolnění ze závažných důvodů z vyučování (§ 50 zákona 561/2004 Sb.)

Zadost-o-celkove-uvolneni-z-vyucovani.pdf

Souhlas se zařazením

Souhlas-se-zarazenim.pdf

Informovaný souhlas s činností školního poradenského pracoviště

Informovany-souhlas-s-cinnosti-SPP.pdf

Škola v přírodě

Potvrzení o bezinfekčnosti + vyjádření lékaře

Seznam věcí na ŠVP

Žádost zákonného zástupce o vrácení platby za ŠvP 2020

 

Vrácení přeplatku za stravu

Žádost o vrácení přeplatku stravného