ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ a ZŠS

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy

platnost od 1. 9. 2018

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ a ZŠS

Č.j.: V41-ŘED-687/18

 

Školská rada schválila dne: 31. 8. 2018
Zaměstnanci byli seznámeni dne: 27. 8. 2018

Žáci a zákonní zástupci byli seznámeni na třídních schůzkách a TH. Zápis v dokumentaci tříd.

Obsah:

 • Úvod
 • Preambule
 • Práva žáka
 • Povinnosti žáka
 • Za hrubé porušení zásad chování žáka je považováno:
 • Práva a povinnosti zákonných zástupců
 • Zákonný zástupce má právo:
 • Zákonný zástupce má povinnost:
 • Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 • Poskytování a ochrana osobních dat
 • Přijímání žáků do základní školy
 • Provoz a režim školy
 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrana před sociálně patologickými jevy
 • Podmínky zacházení s majetkem školy
 • Chování ve školní jídelně
 • Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními
 • Hodnocení žáka
 • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka

 

 

Školní řád

Úplné znění ve formátu PDF naleznete >>> ZDE <<<

 

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu ZŠ

Úplné znění Dodatku č. 1 ve formátu PDF naleznete >>> ZDE <<<

 

Dodatek č. 2 ke školnímu řádu ZŠ

Úplné znění Dodatku č. 2 ve formátu PDF naleznete >>> ZDE <<<