Vedením knihovny základní školy je pověřena Mgr. Jitka Hájková. Činnost knihovny se řídí řádem školní knihovny, který je přístupný na webových stránkách a přímo v knihovně.

Knihovna má část jednak pro žáky a jednak pro učitele.