Čtenářské dílny jsou určeny pouze pro žáky II. stupně základní školy. Knihy půjčují vyučující českého jazyka po domluvě. Pro dílny platí stejný výpůjční řád a přihláška jako pro školní knihovnu.