Knihovna ZŠ je umístěna ve dvou místnostech budovy B2 ve vstupní hale. Knihy v černotisku půjčujeme každý pátek o velké přestávce nebo po domluvě, braillské tisky pouze po domluvě. Čtenářům je k dispozici téměř 2000 svazků různého zaměření.

Pro knihovnu platí výpůjční řád umístěny na internetových stránkách školy. Půjčování je možné pouze po předložení přihlášky podepsané zákonným zástupcem.