Zájmové aktivity školní rok 2019/2020 pro ZŠ + ZŠ Pr.

Pondělí

Název

Vychovatel

VAŘENÍ

Hortová, Bergerová, Boháčová

 KERAMIKA 1

Kalasová, Pelikánová

VÝUKA PLAVÁNÍ

Vaďurová, Miksa

 TANEČNÍ

Motejzíková, Kubingerová, Matějíčková

KONDIČNÍ PLAVÁNÍ  Machancová, Kodymová

 

Úterý

Název

Vychovatel

SHOWDOWN+ATLETIKA

Machancová

 ŠIKOVNÉ RUČIČKY

Bergerová, Pelikánová

MÍČOVKY + SPORTOVKY Valehrach, Levíček

 ŠIKOVNÉ NÁŘADÍ

Miksa, Matějíček
MIŠ MAŠ Hortová, Boháčová
ARTETERAPIE Motejzíková, Mlejnková

 

Čtvrtek

Název

Vychovatel

ZÁLESÁK

Miksa, Valehrach, Matějíček, Mlejnková

 KERAMIKA 2

Kalasová, Bergerová

MALÉ SPORTOVKY Machancová, Vaďurová

 

 

Zájmové aktivity nabízené na školní rok 2019/2020 pro ZŠ Sp.

 

Pondělí

Název

Zaměření

Vychovatel

ZPÍVÁNKY

zpěv, hudba

Levíček, Matějíček, Sýkorová

 

Úterý

Název

Zaměření

Vychovatel

 ZDRAVOTNÍ  CVIČENÍ

polohování, relaxace, cvičení na míčích

Vaďurová, Kubingerová

 ŠIK.RUČIČKY + SMYSLOVÁ VÝCHOVA

trénink smyslů a motoriky

Matějíčková, Janišová

 

Čtvrtek

Název

Zaměření

Vychovatel

 POHYBOVKY+ARTETERAPIE 

sport, umění

Janišová, Hortová, Boháčová

 

KROUŽKY NA INTERNÁTĚ SŠ pro rok 2019 - 2020

KROUŽKY NA INTERNÁTĚ 2019 - 2020
  PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK
David Fráňa  plavání služba vycházka posilovna
cyklistika
jiné sporty
Karel Růžička hudební příprava
na
vyučování
vycházka služba
Sylva Strnadová služba literární vycházka vaření
  večeře večeře večeře večeře
David Fráňa  internet
posilovna
stolní fotbal
fotbal, florbal
(tělocvična, hřiště)
stolní fotbal fotbal, florbal
(tělocvična, hřiště)
Karel Růžička hudební internet komentované filmy společenské hry
Sylva Strnadová míčové hry
(tělocvična, hřiště)
showndown společenské hry
relaxace
kondiční cvičení
(posilovna)