Anamnestický dotazník klienta SPC

Anamnestický dotazník pro rodiče

 

Hodnocení individuálního vzdělávacího plánu

Hodnocení IVP

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS s poskytnutím poradenské služby ve školském poradenském zařízení

Informovaný souhlas

 

Souhlas s poskytnutím výsledků z psychologického vyšetření

Souhlas s předáním celého vyšetření

 

Žádost o poskytnutí poradenských služeb

Žádost o poskytnutí poradenských služeb

 

Smlouva o výpůjčce

Smlouva o výpůjčce

 

Souhlas s poskytovanim osobních údajů  klientem SPC od 15 let
Souhlas s poskytovanim OU  klientem SPC od 15 let

 

Souhlas s poskytovanim osobních údajů zákonným zástupcem SPC
Souhlas_s_poskytovanim_OU_zakonnym_zastupcem_SPC

 

Protokol o předání klienta
Predavaci_protokol

 

Vyhodnocení poskytování podpůrných opatření
Vyhodnoceni_poskytovani_PO

 

Školní dotazník k vyšetření žáka střední školy v SPC
Skolni_dotaznik_SS

 

Školní dotazník k vyšetření žáka základní školy v SPC
Skolni_dotaznik_ZS

 

Školní dotazník k vyšetření žáka mateřské školy v SPC
Skolni_dotaznik_MS

 

Adresář organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně
Adresar_soc_sluzeb_Brno