Naše škola již několik let spolupracuje s Obecně prospěšnou společností AGAPO. Je to nevládní nezisková organizace v oblasti přípravy na přechod našich žáků do zaměstnání prostřednictvím tzv. Tranzitního programu.

Co je Tranzitní program?

Tranzitní program, jinak také program "Ze školy do práce," je podpora žákům a studentům posledních ročníků speciálních škol, kteří si chtějí po ukončení školy najít pracovní uplatnění v běžném zaměstnání (ne chráněné dílně).

Co je cílem?

Cílem je umožnit žákům a studentům vyzkoušet si práci v běžném prostředí,

získat potřebné sociální a pracovní dovednosti,

zvýšit svou samostatnost a

připravit se na práci po ukončení školní docházky.

Co Vám nabízíme?

Vytipujeme pro Vás vhodné místo pro praxi.

Pomůžeme Vám vyjednat podmínky praxe.

Pomůžeme Vám zvládnout potřebné pracovní i sociální dovednosti také přímo na pracovišti.

Co musíte splňovat?

Být žákem posledního nebo předposledního ročníku speciální školy.

Chtít si najít praxi v Brně nebo Brně-venkově.

Aktivně s námi spolupracovat.

Chtít po ukončení školy pracovat v běžném pracovním prostředí (ne chráněné dílně).

 

Služba je poskytována zdarma, a to po dobu maximálně dvou let, mimo školní prázdniny.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Jsme tady pro Vás.

Další informace naleznete v elektronickém letáku ve formátu PDF.