Fond Českého rozhlasu vychází primárně z myšlenky, že každý člověk je jedinečný a při vhodných podmínkách může rozvíjet své schopnosti. Proto je prostředí, ve kterém žije a pomůcky  korigující v co nejvyšší míře důležité pro jeho další kvalitní život.

Pro zrakově postižené funguje dlouhodobý projekt Světluška, který řeší problematiku zrakově postižených. Jeho cílem je zvýšení kvality života zrakově handicapovaných lidí. K tomu pomáhají speciální kompenzační pomůcky, diskuze lidí s podobným postižením, setkávání a sdílení zkušeností.

Český rozhlas se pomocí tohoto fondu  snaží ulehčit životní podmínky lidí s postiženým a díky štědrým dárcům se mu to opravdu daří. Důkazem je právě spojení se společností Kaufland, která se v letošním roce podílí na projektech pro zrakově postižené a kam si zájemci mohou podat žádost o zařazení do grantového programu.

Ozdravný pobyt v Itálii za pomoci nadačního fondu českého rozhlasu - SvětluškaProjekt TOBII PC EYE