Výsledky přijímacího řízení budou zveřejneny zde na stránkách a ve vestibulu školy dne 30.04.2020 v 16:00.

Zápisový lístek je potřeba odevzdat nejpozději v pondělí 18.05.2020