Organizace obhajoby celoroční závěrečné práce třídy S4 - 28. 5. 2020

 

07:55 – 08.00 ředitelka školy Ing. Soňa Šestáková  zahájí praktickou maturitní zkoušku formou obhajoby závěrečné práce pro obor Sociální činnost v učebně Multimediální č.3

 

Zázemí: S4

Praktická maturitní zkouška bude probíhat v učebně MM č.3

Předseda: Mgr. Lenka Spáčilová
Místopředseda: Mgr. Dagmar Maarová
Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Gurková

 

Vedoucí závěrečné práce Oponent závěrečné práce
Mgr. Jaroslava Gurková Mgr. Andrea Dobšíková, Ph.D.
Mgr. Andrea Dobšíková, Ph.D. Mgr. Jaroslava Gurková

 

Žáci Příprava Zkoušení
Tereza Bogdanová 08:00 - 05:05 08:05 - 08:35
Lucie Jonášová 08:35 - 08:40 08:40 - 09:10
Jan Slavík 09:10 - 09:15 09:15 - 09:45
Kristýna Steindlová 09:45 - 09:50 09:50 - 10:20
Brigita Hunková 10:20 - 10:25 10:25 - 10:55
Matouš Nedopil 10:55 - 11:00 11:00 - 11:30
Tereza Havlasová 11:30 - 11:35 11:35 - 12:05

                                                         

12:05 – 12:15 - Závěrečná porada

12:15 - Vyhlášení výsledků