OKRUHY OTÁZEK K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Předmět:       Anglický jazyk
Školní rok:     2020/2021
Zpracovala:    Ing. Dana Šindelářová
Schválila:       Ing. Soňa Šestáková
Dne:              26.10.2020

 

1       My daily programme

2       Occupation and plans for the future

3       Food and drinks

4       Restaurants

5       Shopping

6       Services

7       Education and our school

8       Free time and hobbies – sport

9       Free time and hobbies - culture

10     Holidays and travelling

11     Travelling and transport

12     Personal identification and interpersonal relationship

13     Family and family life

14     Home and household

15     Festivals, national holidays and customs

16     Health, human body

17     The Czech Republic and Brno

18     Great Britain

19     The United States

20     Visually impaired people