Maturita jaro, podzim 2021 – profilová (školní) část

Společné zkoušky pro všechny maturitní obory

Český jazyk a literatura – formou ústní zkoušky před maturitní komisí

Cizí jazyk – formou ústní zkoušky před maturitní komisí, pokud si žák nevybral matematiku jako zkoušku společné části maturitní zkoušky

 

Obor: Masér sportovní a rekondiční

Aplikovaná masáž – povinná zkouška formou ústní zkoušky před maturitní komisí

Rekondice – povinná zkouška formou ústní zkoušky před maturitní komisí

Masáže – povinná zkouška formou praktické zkoušky, trvá 30 minut, čas na přípravu je 15 minut

Nepovinné zkoušky

Informatika – formou ústní zkoušky před maturitní komisí

Somatologie – formou ústní zkoušky před maturitní komisí

 

Obor: Obchodní akademie

Účetnictví – povinná zkouška formou ústní zkoušky před maturitní komisí

Ekonomika – povinná zkouška formou ústní zkoušky před maturitní komisí

Praktická zkouška z ekonomiky, účetnictví a písemné a ústní komunikace – povinná zkouška formou písemné práce, trvá nejdéle 300 minut, žák si losuje z 3 variant zadání

Nepovinné zkoušky

Informační technologie – formou ústní zkoušky před maturitní komisí

Právo – součástí zkoušky je předmět Občanská nauka a Občanský základ - formou ústní zkoušky před maturitní komisí

Z nepovinných zkoušek si žák může vybrat maximálně 2 zkoušky.

 

Nahrazení zkoušek

Ředitelka školy může profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit žákovi zkouškou dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyk. Žák musí do 31. března podat písemnou žádost ŘŠ a musí přiložit ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Další informace ke konání profilové části maturitní zkoušky

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určila ředitelka školy maturitní seznam nejméně 60 literárních děl (Odkaz na seznam děl povinné četby k maturitní zkoušce). Z maturitního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu 20, dle těchto kritérií:

  • česká a světová literatura do konce 18. století – nejméně dvě díla
  • česká a světová literatura 19. století – nejméně tři díla
  • světová literatura 20. a 21. století – nejméně čtyři díla
  • česká literatura 20. a 21. století – nejméně pět děl
  • seznam musí obsahovat minimálně dvě prózy, dvě poezie, dvě dramata
  • od jednoho autora smějí být maximálně dvě díla

Žák seznam odevzdá ředitelce školy do 31. 3. 2020.


Pro ústní zkoušku z cizího jazyka stanovila ředitelka školy 20 témat. (Odkaz na maturitní témata z anglického jazyka)

Všechna další uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vycházejí z doporučení jednotlivých žáků z PPP či SPC.

Dne 04.02.2020, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy