Členové školské rady

Radmila Pechová

pechova@sss-ou.cz

Zvolena pedagogy

Předsedkyně  ŠR

Ing. Michal Bařinka

info@lorga.cz

Zvolen zřizovatelem

Mgr. Dana Cichá

brno@tyfloservis.cz

Zvolena  zřizovatelem

Kateřina Doležalová

dolezalova@neli-vyskov.cz

Zvolena rodiči

Nicole Schaaf

schaaf@seznam.cz

Zvolena za žáky školy

Romana Hlinecká

hlinecka@sss-ou.cz

Zvolena pedagogy