Vytvořeno dne 27.09.2019 09:37, Mgr. Bc. Radka Machálková


Účast na „Celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou v sebaobslužných činnostiach zrakovo postihnutých detí“ v Liptovském Mikuláši, 16. - 19. 10. 2019.

Zúčastnění klienti budou soutěžit v rámci věkově podmíněných kategorií B1 a B2 v následujících disciplínách: příprava jídla a nápoje, poznávání mincí, orientace v Braillu, manipulace s textilem, poznávání předmětů denní potřeby.


Copyright © 2019 - 2020 - SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2