Oznámení o přerušení provozu školní družiny a školního klubu

15.09.2020 15:45

Školní družina, školní klub a internát budou v době podzimních prázdnin 29. 10. až 30.10. 2020 uzavřeny. Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

...

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

15.09.2020 10:42

Mateřská škola bude v době podzimních prázdnin 29. 10. až 30.10. 2020 uzavřena. Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

...

Důležité změny pro šk. rok 2020/2021

28.08.2020 08:33

Vážení zákonní zástupci dětí/žáků naší školy a školských zařízení (dále ŠD a ŠK), vážení zletilí žáci naší školy, oznamujeme Vám, že ve školním roce 2020/2021 dojde k několika změnám.

...

Výsledky přijímacího řízení na maturitní obory - náhradní termín

29.06.2020 12:38

Seznam uchazečů přijatých v náhradním termínu od 1.9.2020 na maturitní obory pro školní rok 2020/2021.

  • maser-sportovni-a-rekondicni.pdf
  • socialni-cinnost.pdf

 

...

Informace k nástupu na internát ve školním roce 2020/2021

02.09.2020 11:10

Informace týkající se nástupu na internát ve školním roce 2020/2021.
informace-k-nastupu-na-internat-2020-2021-final.pdf

...

Výsledky přijímacího řízení na maturitní obory - 2020-2021

16.06.2020 13:41

Seznam uchazečů přijatých od 1.9.2020 na maturitní obory pro školní rok 2020/2021.

  • maser-sportovni-a-rekondicni.pdf
  • obchodni-akademie.pdf
  • socialni-cinnost.pdf

 

...
Logo - Světluška - nadační fond Českého rozhlasu

Cílem projektu je nákup 4 notebooků se základními programy – operační systém a kancelářský balík MS Office. Ozvučení lze získat zdarma. Každý zrakově postižený žák má nárok na 1-3 hodiny speciální péče týdně, kde se bude učit notebook používat - ovládání klávesnice, klávesové zkratky, základní práci se soubory, záznam textu v textovém editoru.

Notebooky budou primárně určeny pro žáky se zrakovým postižením, případně pro žáky s těžkou vadou řeči a dalšími handicapy.

Logo - Finančně gramotná škola

Finanční gramotnost do škol a podnikavost

V průběhu září se naši pedagogové zapojili do soutěže na získání certifikátu pro výuku finanční gramotnosti. Jejich práce byla oceněna bronzovým certifikátem. Všem zúčastněným děkujeme.

Agapo - tranzitní program ze školy do práce - nálepka

Agapo, o.p.s. - tranzitní program ze školy do práce

Program je zaměřen na asistované praxe našich studentů u běžných zaměstnavatelů. Díky těmto praxím získávají pracovní i sociální dovednosti a návyky a tím zvyšují svoji samostatnost. Připravují se tak ke vstupu na otevřený trh práce.