Distanční výuka - říjen 2020

STŘEDNÍ ŠKOLA

Vážení rodiče, žáci a žákyně,
přinášíme Vám informace k novým změnám v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 7. 12. 2020

 1. Končící ročníky (třídy OA4, M4, MU3, PR3, P3A, P3B) pokračují v prezenční výuce ve škole v plném rozsahu. Třídy M3, MU1, MU2, PR2, PRP1, P1, P2 dále pokračují v prezenční výuce ve škole v předmětech odborného výcviku.
 2. Třídy M3, MU1, MU2, PR2, PRP1, P1, P2, OA1, OA2, S1, S2, S3 od pondělí 7. 12. nastupují na rotační prezenční výuku ve všech předmětech ve škole, střídat se budou po týdnu.
 3. Třídy: S1, S2, S3, P1, PRP1, PR2.
  V týdnu 7. - 11. 12 se budou vzdělávat ve škole dle přiloženého rozvrhu v plném rozsahu.
  V týdnu 14. - 18. 12 se budou vzdělávat ve škole dle přiloženého rozvrhu v předmětech odborného výcviku, v ostatních předmětech distančně.
 4. Třídy: OA1, OA2, M3, MU1, MU2, P2.
  V týdnu 7. - 11. 12 se budou vzdělávat ve škole dle přiloženého rozvrhu v předmětech odborného výcviku, v ostatních předmětech distančně.
  V týdnu 14. - 18. 12 se budou vzdělávat ve škole dle přiloženého rozvrhu v plném rozsahu.     
 5. Z důvodu dodržování homogenních skupin nebude probíhat výuka předmětu Tělesná výchova a Speciální péče.     
 6. Na 21. 12. a 22. 12. ředitelka školy vyhlásila „volný den pro žáky“ – nebude probíhat žádná výuka.
 7. Internát bude připraven k ubytování žáků, kteří nastupují rotační prezenční výuku a žáky končících ročníků vždy v neděli večer od 17:00.
 8. Žáci a všichni zaměstnanci školy jsou nově povinni nosit roušky či jinou ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole.  
 9. Je stanovena povinnost každých 30 minut nejméně na 5 minut otevřít okna a větrat. Prosíme žáky, aby přizpůsobili tomuto doporučení své oblečení.
 10. Prosíme, pečlivě si nastudujte rozvrhy pro obě varianty rotace, v některých třídách jsou různé na daný týden.
 11. Moc prosíme, sledujte stránky školy a Edookit i během Vánočních prázdnin, škola Vás bude informovat o nástupu na vyučování od 4. 1. 2021 v tomto období dle aktuální epidemiologické situace v České republice.

O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy a zprávy v  Edookitu.

Rozvrhy platné od 07.12.2020 najdete na tomto odkazu

 

V Brně 2. 12. 2020, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy

 


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Vážení rodiče, žáci a žákyně,

přinášíme Vám informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 18. 11. 2020.

Od 18. 11. 2020 (středa) se povoluje osobní přítomnost žáků na základní škole a základní škole speciální. Veškerá výuka se vrací do školy.

Školní jídelna je v provozu. Moc prosíme, zkontrolujte si objednávání stravy.  

Školní družina a školní klub zahajuje svoji činnost od 18. 11. 2020.

Na internát ZŠ je možný nástup již od 17. 11. 2020. Ranní družina v provozu zatím není.

O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy, zprávy v Edookitu nebo Váš osobní email.

V Brně dne 12. 11. 2020, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy


MATEŘSKÁ ŠKOLA

Provoz všech tříd mateřské školy od 23. 11. 2020 opět v provozu.

 • Pro mateřské školy se stávající režim nemění (běžný provoz mateřské školy není omezen)

Žádáme Vás však při pobytu v areálu školy o důsledné dodržování nastavených hygienických pravidel:

 • Používejte roušky při pobytu v areálu školy
 • Po vstupu do budovy použijte dezinfekci
 • Pobyt v budově i areálu školy omezte pouze na dobu nezbytně nutnou

 

V Brně dne: 22. 11. 2020

Ing. Soňa Šestáková
ředitelka školy

Rozvrhy tříd od 7.12.2020

02.12.2020 13:04

Rotační rozvrhy jednotlivých tříd. Platný od 7.12.2020 a od 14.12.2020

...

Oznámení o přerušení provozu ŠD, ŠK a internátu

02.12.2020 10:00

Školní družina, školní klub a internát budou v době vánočních prázdnin 21. 12. 2020. až 1. 1. 2021 uzavřeny. Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

...

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

02.12.2020 09:59

Mateřská škola bude v době od 21. 12. 2020 do  1. 1. 2021 včetně uzavřena. Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem. Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc prosinec 2020 bude úměrně snížena.

...

Info - COVID-19

24.11.2020 09:42

Rozvrhy jednotlivých tříd v období od 25.11.2020

...

Provoz 1. a 2. třídy mateřské školy,

20.11.2020 17:16

Provoz 1. a 2. třídy mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, bude po uzavření Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje se sídlem v Brně z důvodu výskytu laboratorně potvrzeného infekčního onemocnění COVID-19 v mateřsk&e...

Den otevřených dveří - tentokrát trochu jinak

27.11.2020 09:07

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci místo plánovaného dne otevřených dveří, který se měl uskutečnit dne 7.12., Vám nabízíme online konzultace o studiu s výchovnými poradkyněmi, popř. individuální návštěvu školy.

...

Oznámení o snížení úplaty za předškolní vzdělávání

27.10.2020 13:21

Z důvodu přerušení provozu na více než 5 kalendářních dnů v měsíci, který od 22. 10. 2020 nařídila KHS Brno pro 3. a 4. třídu mateřské školy, bude dětem těchto tříd snížena úplata
za předškolní vzdělávání v měsíci říjen 2020 z celkové částky 300,00 Kč na částku 214,00 Kč.

...

Důležité změny pro šk. rok 2020/2021

28.08.2020 08:33

Vážení zákonní zástupci dětí/žáků naší školy a školských zařízení (dále ŠD a ŠK), vážení zletilí žáci naší školy, oznamujeme Vám, že ve školním roce 2020/2021 dojde k několika změnám.

...
Logo - Světluška - nadační fond Českého rozhlasu

Cílem projektu je nákup 4 notebooků se základními programy – operační systém a kancelářský balík MS Office. Ozvučení lze získat zdarma. Každý zrakově postižený žák má nárok na 1-3 hodiny speciální péče týdně, kde se bude učit notebook používat - ovládání klávesnice, klávesové zkratky, základní práci se soubory, záznam textu v textovém editoru.

Notebooky budou primárně určeny pro žáky se zrakovým postižením, případně pro žáky s těžkou vadou řeči a dalšími handicapy.

Logo - Finančně gramotná škola

Finanční gramotnost do škol a podnikavost

V průběhu září se naši pedagogové zapojili do soutěže na získání certifikátu pro výuku finanční gramotnosti. Jejich práce byla oceněna bronzovým certifikátem. Všem zúčastněným děkujeme.

Agapo - tranzitní program ze školy do práce - nálepka

Agapo, o.p.s. - tranzitní program ze školy do práce

Program je zaměřen na asistované praxe našich studentů u běžných zaměstnavatelů. Díky těmto praxím získávají pracovní i sociální dovednosti a návyky a tím zvyšují svoji samostatnost. Připravují se tak ke vstupu na otevřený trh práce.