Distanční výuka - říjen 2020

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,
Jeřábkova 4, 60200 Brno

rozhodla

s platností od 22. října 2020

o uzavření 3. a 4. třídy mateřské školy,

jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, z důvodu výskytu laboratorně potvrzeného infekčního onemocnění COVID-19 v mateřské škole.

Protiepidemiologické opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením
SARS-CoV-2 na území České republiky.

O dalším vývoji situace Vás budeme informovat.

V Brně dne 22. 10. 2020

Ing. Soňa Šestáková
ředitelka školy


STŘEDNÍ ŠKOLA

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12.10.2020 se v období 14.10.2020 (středa) až 1.11.2020 (neděle) zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů ve středních školách. Veškerá výuka bude probíhat distanční formou včetně odborného výcviku. O dalším vývoji vás budeme informovat.

V Brně 13. 10. 2020                       Mgr. Viktor Zálešák – zástupce ředitelky

 


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Vážení rodiče, žáci a žákyně,

zasíláme vám informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020 do dne 1. 11. 2020

Zákaz osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání se nevztahuje na školy a třídy zřízené podle paragrafu 16, odstavec 9 školského zákona.

Proto bude výuka na naší základní škole a základní škole speciální pokračovat dle běžného rozvrhu.

V platnosti zůstává omezení u hudební a tělesné výchovy.

Školní družina zůstává v činnosti v plném rozsahu.

Internát základní školy je pro ubytované žáky zůstává v provozu podle stávajících pravidel.

Školní klub přerušil svoji činnost od 12. 10. 2020. Od 19.10.2020 bude opět v provozu.

O případných dalších změnách vás budeme ihned informovat – prosíme proto, abyste denně sledovali webové stránky školy a zprávy v Edookitu.

V Brně 13. 10. 2020                       Dana Švihálková – zástupce ředitelky


MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vážení rodiče,

v návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020
do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky pro mateřské školy následující:

  • Pro mateřské školy se stávající režim nemění (běžný provoz mateřské školy není omezen)

Žádáme Vás však při pobytu v areálu školy o důsledné dodržování nastavených hygienických pravidel:

  • Používejte roušky při pobytu v areálu školy
  • Po vstupu do budovy použijte dezinfekci
  • Pobyt v budově i areálu školy omezte pouze na dobu nezbytně nutnou

 

V Brně dne: 9. 10. 2020

Ing. Soňa Šestáková
ředitelka školy

Oznámení o snížení úplaty za předškolní vzdělávání

27.10.2020 13:21

Z důvodu přerušení provozu na více než 5 kalendářních dnů v měsíci, který od 22. 10. 2020 nařídila KHS Brno pro 3. a 4. třídu mateřské školy, bude dětem těchto tříd snížena úplata
za předškolní vzdělávání v měsíci říjen 2020 z celkové částky 300,00 Kč na částku 214,00 Kč.

...

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

22.10.2020 09:38

Mateřská škola bude v době podzimních prázdnin 26. 10. až 30.10. 2020 (pondělí až pátek) uzavřena. Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

...

Oznámení o přerušení provozu školní družiny a školního klubu

23.10.2020 11:14

Školní družina, školní klub a internát budou v době podzimních prázdnin 26. 10. až 30.10. 2020 uzavřeny. Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

...

Důležité změny pro šk. rok 2020/2021

28.08.2020 08:33

Vážení zákonní zástupci dětí/žáků naší školy a školských zařízení (dále ŠD a ŠK), vážení zletilí žáci naší školy, oznamujeme Vám, že ve školním roce 2020/2021 dojde k několika změnám.

...
Logo - Světluška - nadační fond Českého rozhlasu

Cílem projektu je nákup 4 notebooků se základními programy – operační systém a kancelářský balík MS Office. Ozvučení lze získat zdarma. Každý zrakově postižený žák má nárok na 1-3 hodiny speciální péče týdně, kde se bude učit notebook používat - ovládání klávesnice, klávesové zkratky, základní práci se soubory, záznam textu v textovém editoru.

Notebooky budou primárně určeny pro žáky se zrakovým postižením, případně pro žáky s těžkou vadou řeči a dalšími handicapy.

Logo - Finančně gramotná škola

Finanční gramotnost do škol a podnikavost

V průběhu září se naši pedagogové zapojili do soutěže na získání certifikátu pro výuku finanční gramotnosti. Jejich práce byla oceněna bronzovým certifikátem. Všem zúčastněným děkujeme.

Agapo - tranzitní program ze školy do práce - nálepka

Agapo, o.p.s. - tranzitní program ze školy do práce

Program je zaměřen na asistované praxe našich studentů u běžných zaměstnavatelů. Díky těmto praxím získávají pracovní i sociální dovednosti a návyky a tím zvyšují svoji samostatnost. Připravují se tak ke vstupu na otevřený trh práce.