Úřední hodiny na sekretariátě školy o prázdninách

13.07.2021 10:14

Úřední hodiny na sekretariátě školy o prázdninách

Ve dnech 14.7., 2.8., 4.8., 16.8., 18.8., 23.8., 25.8., 30.8. vždy v časech 8.00 – 11.30, 12.00 – 14.00 hod.

...

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro rok 2021/2022

09.07.2021 12:28

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 vyhlašuje čtvrté k...

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na SŠ pro šk.rok 2021-2022

21.06.2021 13:16

Zveřejňujeme výsledky 2. kola přijímacího řízení na střední školu pro maturitní a učební obory. Čtěte dále.

...

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

15.06.2021 11:05

Vážení rodiče,
provoz mateřské školy bude v době hlavních prázdnin od čtvrtka 1. 7. 2021 do úterý 31. 8. 2021 přerušen.
Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

 

...

Oznámení o přerušení provozu školní družiny a školního klubu

15.06.2021 10:49

Oznámení o přerušení provozu školní družiny a školního klubu:
Školní družina a školní klub bude v době letních prázdnin od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 včetně uzavřena.
Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

 

...

Informace k nástupu na SŠ ke školnímu roku 2021/2022

15.06.2021 09:24

Informace týkající se zahájení školního roku 2021/2022.
informace-k-nastupu-na-ss-2021-2022.pdf

...

Informace k nástupu na internát ve školním roce 2021/2022

15.06.2021 09:21

Informace týkající se nástupu na internát ve školním roce 2021/2022.
informace-k-nastupu-na-internat-2021-2022-final.pdf

...

Informace k nástupu na ZŠ ke školnímu roku 2021/2022

15.06.2021 09:18

Informace týkající se zahájení školního roku 2021/2022.
informace-k-nastupu-na-zs-2021-2022-final.pdf

...

Vrácení přeplatku stravného za školní rok 2020-2021

15.06.2021 09:13

Pro děti, žáky a studenty končící ve školním roce 2020/2021 docházku : vyplněnou žádost o bezhotovostní vrácení přeplatku za stravu zašlete na e-mail:blatna@sss-ou.cz nebo odevzdejte v kanceláři sekretariátu.

V případě větších přeplatků za stravu u ostatních dět&...

Logo - Světluška - nadační fond Českého rozhlasu

Cílem projektu je nákup 4 notebooků se základními programy – operační systém a kancelářský balík MS Office. Ozvučení lze získat zdarma. Každý zrakově postižený žák má nárok na 1-3 hodiny speciální péče týdně, kde se bude učit notebook používat - ovládání klávesnice, klávesové zkratky, základní práci se soubory, záznam textu v textovém editoru.

Notebooky budou primárně určeny pro žáky se zrakovým postižením, případně pro žáky s těžkou vadou řeči a dalšími handicapy.

Logo - Finančně gramotná škola

Finanční gramotnost do škol a podnikavost

V průběhu září se naši pedagogové zapojili do soutěže na získání certifikátu pro výuku finanční gramotnosti. Jejich práce byla oceněna bronzovým certifikátem. Všem zúčastněným děkujeme.

Agapo - tranzitní program ze školy do práce - nálepka

Agapo, o.p.s. - tranzitní program ze školy do práce

Program je zaměřen na asistované praxe našich studentů u běžných zaměstnavatelů. Díky těmto praxím získávají pracovní i sociální dovednosti a návyky a tím zvyšují svoji samostatnost. Připravují se tak ke vstupu na otevřený trh práce.

Logo - Nadace Leontinka

Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým lidem. Posláním Nadace Leontinka je umožnit těmto lidemintegraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit.

Nadace Leontinka pomáhá našim žákům provozovat plavání, a to zajištěním pronájmu bazénu.