DŮLEŽITÉ INFORMACE

INFORMACE

Vážení rodiče, žáci a žákyně,

předkládáme Vám informace v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne  24.5.2021.

V plném provozu je MŠ, ZŠ, ZŠS, SŠ, dále je v provozu školní družina, klub a internáty ZŠ a SŠ (příjezdovým dnem je neděle večer).

Ranní družina pro žáky ZŠ je již také v provozu.

Celkové hodnocení na konci školního roku bude probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech.

Žáci na SŠ musí mít respirátor.

Žáci na ZŠ musí mít alespoň roušku.

Žáci na ZŠS roušku dle možností.

Stále je nutné dodržovat přísná hygienická pravidla.

Škola je povinna 1x týdně před zahájením výuky a za dodržení mimořádných opatření (respirátory, rozestupy, dezinfekce, homogenita tříd) provést u žáků a zaměstnanců testování neinvazivními antigenními testy.

Podrobné informace o testování žáků naleznete na následujících odkazech:

Popis testování žáků na přítomnost SARS Cov-2 na SŠ

Popis testování žáků na přítomnost SARS Cov-2 na ZŠ

Popis testování žáků na přítomnost SARS Cov-2 na ZŠS

O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy a zprávy v  Edookitu.

 

V Brně 18.5.2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy 


VIDEONÁVOD NA SAMOTESTOVÁNÍ - COVID-19

Ke stažení návod na pouřití antigenního testu v PDF: navod-na-pouziti-antigenniho-testu-singclean.pdf


INFORMACE K TESTOVÁNÍ NA PŘÍTOMNOST COVID-19

Vážení rodiče, žáci a žákyně,

předkládáme Vám informace ohledně testování, které bude ve škole probíhat od 3.5.2021 1x týdně (pondělí) nebo první den osobní přítomnosti žákaúžákyně ve škole.

Základní informace o testování pro rodiče a žáky naleznete po kliknutí na tento odkaz.

 

INFORMACE K POZITIVNÍMU VÝSLEDKU TESTU NA PŘÍTOMNOST COVID-19

Pokud by někdo z dětí/žáků naší školy měl u testování pozitivní výsledek, obdrží od nás  POTVRZENÍ O POZITIVNÍM VÝSLEDKU ANTIGENNÍHO TESTU.

Následně máte povinnost informovat o pozitivním výsledku antigenního testu svého dítěte lékaře (zletilý žák informuje sám).

Po vystavení žádanky od lékaře k RT-PCR vyšetření se k testu přihlašuje každý sám, níže naleznete návod.

Návod k registraci k PCR Reservatic zde po kliknutí na tento odkaz. (Otevře se do nového okna jako PDF dokument)

O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy a zprávy v Edookitu.

V Brně 12. 4. 2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy 


STŘEDNÍ ŠKOLA

Vážení rodiče, žáci a žákyně,

předkládáme Vám informace k provozu střední školy od  24. 5. 2021.

Na střední škole bude probíhat výuka všech předmětů prezenční formou dle rozvrhu, který platil na počátku školního roku. Změny v rozvrhu mají pouze končící ročníky.

Žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole zakrytá ústa a nos respirátorem. Ve škole budeme hodně větrat, přizpůsobte oblečení žáků.

Na pondělí 24. 5. 2021 a úterý 25. 5. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno pro žáky z důvodu personálního zajištění maturitních zkoušek. Výuka tedy ve škole začíná ve středu 26. 5. 2021.

Žáci budou testování na přítomnost Covid-19 jednou týdně.

O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy a zprávy v  Edookitu.

V Brně 18. 5. 2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy 

 

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

15.06.2021 11:05

Vážení rodiče,
provoz mateřské školy bude v době hlavních prázdnin od čtvrtka 1. 7. 2021 do úterý 31. 8. 2021 přerušen.
Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

 

...

Oznámení o přerušení provozu školní družiny a školního klubu

15.06.2021 10:49

Oznámení o přerušení provozu školní družiny a školního klubu:
Školní družina a školní klub bude v době letních prázdnin od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 včetně uzavřena.
Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

 

...

Informace k nástupu na SŠ ke školnímu roku 2021/2022

15.06.2021 09:24

Informace týkající se zahájení školního roku 2021/2022.
informace-k-nastupu-na-ss-2021-2022.pdf

...

Informace k nástupu na internát ve školním roce 2021/2022

15.06.2021 09:21

Informace týkající se nástupu na internát ve školním roce 2021/2022.
informace-k-nastupu-na-internat-2021-2022-final.pdf

...

Informace k nástupu na ZŠ ke školnímu roku 2021/2022

15.06.2021 09:18

Informace týkající se zahájení školního roku 2021/2022.
informace-k-nastupu-na-zs-2021-2022-final.pdf

...

Vrácení přeplatku stravného za školní rok 2020-2021

15.06.2021 09:13

Pro děti, žáky a studenty končící ve školním roce 2020/2021 docházku : vyplněnou žádost o bezhotovostní vrácení přeplatku za stravu zašlete na e-mail:blatna@sss-ou.cz nebo odevzdejte v kanceláři sekretariátu.

V případě větších přeplatků za stravu u ostatních dět&...

Den s policií - 15.6.2021

14.06.2021 08:43

15. 6. dopoledne se bude konat "Den s Policií ČR".

...

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro rok 2021/2022

10.06.2021 09:32

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 vyhlašuje druhé kol...

Žádost o vrácení přeplatku za úplatu

02.06.2021 08:03

Uveřenujeme formulář pro zažádání o vrácení přeplatku za úplatu v době mimořádného opatření z důvodu uzavření škol v pandemii Covid-19.

...
Logo - Světluška - nadační fond Českého rozhlasu

Cílem projektu je nákup 4 notebooků se základními programy – operační systém a kancelářský balík MS Office. Ozvučení lze získat zdarma. Každý zrakově postižený žák má nárok na 1-3 hodiny speciální péče týdně, kde se bude učit notebook používat - ovládání klávesnice, klávesové zkratky, základní práci se soubory, záznam textu v textovém editoru.

Notebooky budou primárně určeny pro žáky se zrakovým postižením, případně pro žáky s těžkou vadou řeči a dalšími handicapy.

Logo - Finančně gramotná škola

Finanční gramotnost do škol a podnikavost

V průběhu září se naši pedagogové zapojili do soutěže na získání certifikátu pro výuku finanční gramotnosti. Jejich práce byla oceněna bronzovým certifikátem. Všem zúčastněným děkujeme.

Agapo - tranzitní program ze školy do práce - nálepka

Agapo, o.p.s. - tranzitní program ze školy do práce

Program je zaměřen na asistované praxe našich studentů u běžných zaměstnavatelů. Díky těmto praxím získávají pracovní i sociální dovednosti a návyky a tím zvyšují svoji samostatnost. Připravují se tak ke vstupu na otevřený trh práce.

Logo - Nadace Leontinka

Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým lidem. Posláním Nadace Leontinka je umožnit těmto lidemintegraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit.

Nadace Leontinka pomáhá našim žákům provozovat plavání, a to zajištěním pronájmu bazénu.