Distanční výuka - od 4.1.2021

STŘEDNÍ ŠKOLA

Vážení rodiče, žáci a žákyně,

zasíláme Vám informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 4. 1. 2021.

Na střední škole bude veškerá výuka probíhat distančním způsobem vzdělávání včetně odborného výcviku. Je však možné domluvit si osobní individuální konzultaci s učitelem ve škole. Rozvrh je k dispozici v Edookitu.

O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy a zprávy v  Edookitu.

V Brně 3. 1. 2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy 


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Vážení rodiče, žáci a žákyně,

přinášíme Vám informace k omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 4. 1. 2021.

Od 4. 1. 2021 je stále povolená osobní přítomnost žáků na základní škole a základní škole speciální. Veškerá výuka probíhá ve škole.

Školní jídelna je v provozu.   

Školní družina a školní klub je v provozu.

Na internát ZŠ je možný nástup již od 3. 1. 2021. Ranní družina v provozu zatím není.

O případných dalších změnách Vás budeme informovat a prosíme Vás, abyste průběžně sledovali webové stránky školy, zprávy v Edookitu nebo Váš osobní email.

V Brně dne 3. 1. 2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy


MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vážení rodiče,

přinášíme Vám informace k omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 4. 1. 2021.

Provoz všech tříd mateřské školy od 4. 1. 2021 je stále v provozu. Pro mateřské školy se stávající režim nemění (běžný provoz mateřské školy není omezen).

V Brně dne 3. 1. 2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy

 

Žádáme Vás při pobytu v areálu škol a školských zařízení o důsledné dodržování nastavených hygienických pravidel:

  • používejte roušky při pobytu v budovách i areálu  
  • po vstupu do jakékoliv budovy použijte dezinfekci
  • pobyt v budovách i areálu omezte pouze na dobu nezbytně nutnou
  • vstup  třetích osob (mimo žáky, děti a zaměstnance) do budov i prostor areálu bude povolen jen v odůvodněných a nezbytně nutných případech   

V Brně 3. 1. 2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy


Třídní schůzky a hovorové hodiny na ZŠ a SŠ

Třídní schůzky proběhnou na ZŠ a SŠ formou on-line připojení přes platformu SKYPE ve dnech 11. -  12. 1. 2021. Informace ohledně termínu, času, organizace a zaslání odkazu na připojení  naleznete v Edookitu.

Zájem o individuální konzultace s jednotlivými učiteli nahlásíte na třídních schůzkách a informace ohledně času, organizace a zaslání odkazu na připojení se na hovorové hodiny již s konkrétním učitelem naleznete v Edookitu. Hovorové hodiny proběhnout formou on-line připojení přes platformu SKYPE ve dnech 13. -  19. 1. 2021. Lze domluvit i osobní setkání s konkrétním vyučujícím při zachování všech hygienických nařízení.

 

V Brně 5. 1. 2021, Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy

Oznámení o přerušení provozu ŠD, ŠK a internátu - jarní prázdniny

12.01.2021 10:03

Školní družina, školní klub a internát budou v době jarních prázdnin 22.2.-28.2.2021 uzavřeny. Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

...

Oznámení o přerušení provozu ŠD, ŠK a internátu 29.1.2021

12.01.2021 10:03

Školní družina, školní klub a internát budou v době pololetních prázdnin 29.1.2021 uzavřeny. Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

...

Den otevřených dveří - tentokrát trochu jinak

15.01.2021 10:17

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci místo plánovaného dne otevřených dveří, který se měl uskutečnit dne 7.12., Vám nabízíme 

"online konzultace" o studiu s výchovnými poradkyněmi, popř. individuální návštěvu školy.

...

Důležité změny pro šk. rok 2020/2021

28.08.2020 08:33

Vážení zákonní zástupci dětí/žáků naší školy a školských zařízení (dále ŠD a ŠK), vážení zletilí žáci naší školy, oznamujeme Vám, že ve školním roce 2020/2021 dojde k několika změnám.

...
Logo - Světluška - nadační fond Českého rozhlasu

Cílem projektu je nákup 4 notebooků se základními programy – operační systém a kancelářský balík MS Office. Ozvučení lze získat zdarma. Každý zrakově postižený žák má nárok na 1-3 hodiny speciální péče týdně, kde se bude učit notebook používat - ovládání klávesnice, klávesové zkratky, základní práci se soubory, záznam textu v textovém editoru.

Notebooky budou primárně určeny pro žáky se zrakovým postižením, případně pro žáky s těžkou vadou řeči a dalšími handicapy.

Logo - Finančně gramotná škola

Finanční gramotnost do škol a podnikavost

V průběhu září se naši pedagogové zapojili do soutěže na získání certifikátu pro výuku finanční gramotnosti. Jejich práce byla oceněna bronzovým certifikátem. Všem zúčastněným děkujeme.

Agapo - tranzitní program ze školy do práce - nálepka

Agapo, o.p.s. - tranzitní program ze školy do práce

Program je zaměřen na asistované praxe našich studentů u běžných zaměstnavatelů. Díky těmto praxím získávají pracovní i sociální dovednosti a návyky a tím zvyšují svoji samostatnost. Připravují se tak ke vstupu na otevřený trh práce.