Vytvořeno dne 02.06.2020 09:48, RNDr. Dana Švihálková


Vážení rodiče, milí žáci,

podle rozhodnutí pana ministra školství je pro žáky 9. tříd možnost příprav k přijímacím zkouškám od 11. 5. 2020. U nás je to pro žáky  9. A.  Žáci 9. B nebudou podle dané vyhlášky docházet do školy až do  30.6. a výuku budou mít pouze distančně.

Od pondělí 11. května je tedy  možné docházet do školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Každý den budou mít žáci 4 vyučovací hodiny (8:00 - 11:40), které budou zaměřeny na český jazyk a matematiku, případně - pokud někdo má také cizí jazyk, tak na angličtinu. Oběd může mít žák ve škole, pro internátní žáky je umožněno ubytování a celodenní  stravování.

Všechny prostory, kde se žáci a vyučující budou pohybovat, budou pravidelně větrány a desinfikovány, u vchodu do školy bude desinfekce a žákům bude denně měřena teplota. Pokud bude žák mít více jak 37°C, nesmí do školy vstoupit. Zákonný zástupce musí vyplnit a  podepsat čestné prohlášení (otevře se v novém okně ve formátu PDF) a seznámení s rizikovými faktory. Toto prohlášení odevzdá v pondělí první vyučovací hodinu učiteli. Čestné prohlášení bude zveřejněno na webových stránkách školy. Zde najdete i průběžně uveřejňované další informace.

Výuka bude probíhat v přízemí budovy B2, v učebně výpočetní techniky a v multimediální učebně. Žáci budou mít k dispozici šatnu a sociální zařízení. K výuce  musí žáka přihlásit zákonný zástupce do 7. 5., později žáka  přihlásit nelze. Skupina žáků bude neměnná. Při absenci bude nutné nahlásit do 3 dnů důvod a zdá žák bude pokračovat v docházce. Ke stravování žáka přihlásí a obědy zvolí zákonný zástupce.

Postup při nástupu žáků 9.A

1) Žáci přijdou na nádvoří školy 11. 5. a pak každý následující den mezi 7:45 – 7:55, vyzvedne si je zde asistent

2) Budou mít nasazenu roušku, další náhradní budou mít s sebou

3) Použitou roušku musí uzavřít do neprodyšného sáčku, roušky doma vyprat

4) Každý den musí mít žák nejméně dvě čisté nepoužité roušky

5) Následně při vstupu do školy bude žákovi změřena teplota – přípustné je do 37°C. Pokud bude mít žák teplotu vyšší, bude odeslán domů

6) Při vstupu do budovy bude umístěna desinfekce, kterou musí žák použít

7) Následně si odloží své věci v šatně a přezuje se

8) Výuka bude dle pokynů vyučujícího v jedné učebně v přízemí školy

9) K dispozici bude opět desinfekce, v případě práce na počítači desinfekční ubrousky na klávesnice a myši

10) Každá místnost bude po odchodu žáků vydesinfikována, včetně jejich pracovních míst

11) Žáci budou ve třídě udržovat podle možností cca  2 metrové odstupy, roušky budou používat dle pokynů vyučujících

12) Po každé vyučovací hodině bude přestávka, ale žáci neopustí přízemní prostory školy

13) V 11:40 doprovodí vyučující s asistentem žáky na oběd, opět dojde k desinfekci rukou

14) V jídelně budou žáci obslouženi, sami si příbory a nádobí neberou

15) Po obědě odcházejí žáci domů

16) Odpoledne je možné po dohodě s vychovateli využít školní klub – maximálně do 15:30 hodin

17) Internátním žákům bude zajištěna celodenní strava i program

18) Pokud se u žáka objeví jakékoliv příznaky nemoci během výuky, bude umístěn do samostatné místnosti, kde vyčká na zákonného zástupce, který bude neprodleně informován

 

Prosíme tedy o vyjádření zákonných zástupců, zda své dítě budou do školy posílat nebo zvolí pokračování distanční výuky.

Děkujeme za odpověď a těšíme se od pondělí na naše žáky

Dana Švihálková - zástupce ředitele

Čstné prohlášení (otevře se v novém okně ve formátu PDF):
cestne-prohlaseni-zak-negativni-covid19.pdf


Copyright © 2019 - 2020 - SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2