Vytvořeno dne 06.05.2020 12:47, Mgr. Jana Trčková


Vážení klienti, rodiče, zákonní zástupci, pedagogové,

na základě aktualizace opatření související s výše zmíněným onemocněním si Vás dovolujeme informovat o nastavení provozu našeho SPC. S platností od 11. 5. 2020 bude zajištěna pravidelná přítomnost všech poradenských pracovníků na pracovišti SPC dle běžné pracovní doby a dle opatření poskytování poradenských služeb. V případě žádosti o poradenskou službu kontaktujte obvyklým způsobem svého poradenského pracovníka.

Na základě vydaných opatření platí pro proces poskytování služeb následující:

Při vstupu do SPC budou k dispozici dezinfekční a ochranné prostředky (dezinfekce v dávkovači, ochranné jednorázové roušky). Všem přicházejícím osobám bude měřena teplota bezkontaktním teploměrem.
Pro příchozí osoby bude připraveno Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (bude podepsáno na pracovišti SPC)
Dodržování přísných hygienických opatření

Nošení roušky či jiné ochranné pomůcky zakrývající ústa a nos, pravidelné mytí rukou a použití dezinfekce
Pravidelná dezinfekce místností, didaktických a diagnostických nástrojů a pomůcek
Omezení přítomnosti osob: klient + 1 doprovázející osoba
Omezení volného pohybu v prostorách SPC: doprovázející osoba bude po celou dobu diagnostického procesu a dalších poskytovaných služeb mimo areál, v odůvodněných případech v určené místnosti se zachováním hygienických opatření

Děkujeme za Vaši spolupráci při dodržování opatření a přejeme všem hlavně hodně zdraví a pozitivní energie.

 

Vaše SPC


Copyright © 2019 - 2020 - SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2