Vytvořeno dne 03.06.2020 09:41, RNDr. Dana Švihálková


Výuka a konzultace budou probíhat v úterý (9. 6., 16. 6. a 23. 6.), vždy od 8.55 do 11.40 – pro třídy 6.B a 9.B a ve čtvrtek ( 11.6., 18.6. a 25.6.) ve stejný čas pro třídu 6.C. Žáci s nasazenou rouškou přijdou na nádvoří školy mezi 8:30-8:45. Zde si je vyzvednou vyučující. Další náhradní roušku budou žáci mít s sebou.

Při vstupu do budovy musí žák použít dezinfekci, která je k dispozici u dveří. Pokud bude mít žák teplotu vyšší než 37°C, bude odeslán domů.

Žák musí první den do školy donést vyplněné a zákonným zástupcem podepsané

Výuka bude probíhat převážně v budově B3. Žáci budou mít k dispozici šatnu a sociální zařízení. K výuce musí žáka přihlásit zákonný zástupce.

Vzhledem ke kapacitě školní jídelny nebudou mít žáci oběd a po ukončení konzultačních hodin musí opustit areál

Zákonní zástupci do areálu školy nesmí vstupovat.

Žáci budou ve třídě udržovat podle možností cca 2 metrové odstupy, roušky budou používat dle pokynů vyučujících. Místnosti budou po odchodu žáků vydesinfikovány.

Bezpečnost bude zajištěna dle platných doporučení MŠMT. V případě, že žák v průběhu výuky bude jevit známky onemocnění, bude umístěn do speciální vyhrazené místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k jeho odvedení k lékaři.


Copyright © 2019 - 2020 - SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2