Vytvořeno dne 27.10.2020 13:21, Mgr. Dagmar Pelikánová


Z důvodu přerušení provozu na více než 5 kalendářních dnů v měsíci, který od 22. 10. 2020 nařídila KHS Brno pro 3. a 4. třídu mateřské školy, bude dětem těchto tříd snížena úplata
za předškolní vzdělávání v měsíci říjen 2020 z celkové částky 300,00 Kč na částku 214,00 Kč.

O vrácení přeplatku zákonný zástupce dítěte požádá formou vyplnění příslušného formuláře, který je ke stažení na webových stránkách školy.

Vyplněný formulář lze zaslat škole poštou nebo e-mailem na adresu sekretariat@sss-ou.cz