Kritéria pro přijetí na školní rok 2020/2021 pro 1. kolo

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 – rozhodnutí o konání přijímacího řízení, o termínech konání přijímacího řízení, o stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů.

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 školského zákona, v platném znění, SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, Brno zastoupená ředitelkou školy Ing. Soňou Šestákovou zveřejňuje, že se v přijímacím řízení budou konat přijímací zkoušky na následující obory:

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • 69-41-L/02  Masér sportovní a rekondiční
 • 75-41-M/01 Sociální činnost
 • 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby
 • 66-51-E/01 Prodavačské práce

U všech oborů se jedná o denní formu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona, v platném znění, SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, Brno zastoupená ředitelkou školy Ing. Soňou Šestákovou zveřejňuje, že se v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen „jednotná zkouška").

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 školského zákona, v platném znění, SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, Brno zastoupená ředitelkou školy Ing. Soňou Šestákovou zveřejňuje:

 1. termíny konání jednotné zkoušky (min. 60% podíl na celk. hodnocení)
 2. stanovená jednotlivá kritéria přijímání u oborů vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, 75-41-M/01 Sociální činnost a způsob hodnocení jejich splnění
 3. předpokládaný počet přijímaných uchazečů do výše uvedených oborů vzdělávání.

 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 školského zákona, v platném znění, SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, Brno zastoupená ředitelkou školy Ing. Soňou Šestákovou zveřejňuje, že se v přijímacím řízení v oborech vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem koná školní přijímací zkouška formou pohovoru.

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 školského zákona, v platném znění, SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, Brno zastoupená ředitelkou školy Ing. Soňou Šestákovou také zveřejňuje:

 1. termíny konání přijímacího pohovoru
 2. stanovená jednotlivá kritéria přijímání u oborů vzdělání 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér, 75-41-E/01 Pečovatelské služby, 66-51-E/01 Prodavačské práce a způsob hodnocení jejich splnění
 3. předpokládaný počet přijímaných uchazečů do výše uvedených oborů vzdělávání.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ve formátu PDF