Speciálně pedagogické centrum při SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

SPC poskytuje poradenské služby dětem, žákům a studentům se zrakovým postižením a vícečetným postižením v kombinaci se zrakovou vadou ve věku od 3 let po ukončení středoškolského studia. SPC nabízí své služby rodičům, pedagogům a spolupracujícím institucím. Všechny nabízené služby jsou poskytovány bezplatně.
Činnosti probíhají formou návštěv ve školských institucích, nebo ambulantně na pracovišti SPC.

 

Nabízíme:

Speciálně pedagogická a psychologická diagnostika - posouzení SVP dítěte, žáka a studenta se ZP a nastavení vhodných doporučení pro vzdělávání
- stanovení odpovídajících podpůrných opatření pro vzdělávání
- posouzení školní zralosti
- další specializovaná vyšetření (např. SPU)
Konzultace - konzultace s rodiči, pedagogy a spolupracujícími institucemi
- konzultace v otázce dalšího vzdělávání a profesní orientace
- metodická pomoc pedagogickým pracovníků
- sociálně-právní poradenství
Intervence - výuka prostorové orientace a samostatného pohybu
- čtení a psaní Braillova písma
- výcvik sebeobslužných dovedností
- intervenční pobyty pro děti předškolního věku
- obsluha elektronických pomůcek, psaní na klávesnici
- rozvoj zrakového vnímání a smyslový výchova
- podpora sportovních aktivit u dětí se ZP
Dokumentace - zpracování dokumentace potřebné ke vzdělávání ve školách běžného typu a k zařazení do škol zřízených dle §16 odst. 9 ŠZ
- spolupráce při tvorbě Individuálního vzdělávacího plánu
Speciální a kompenzační pomůcky - posouzení vhodnosti kompenzační pomůcky
- doporučení podkladů pro žádosti na kompenzační pomůcky
- zapůjčení a případný výcvik v práci s kompenzačními pomůckami


Kontakt:

Telefon: 543 210 437
Email: spc(zavinac)sss-ou.cz
Datová schránka: tgwya9d
Vedoucí SPC: Mgr. Jana Trčková
Kde nás najdete? SPC se nachází v budově B5, ve 3. patře. Zobrazit mapu