Kritéria hodnocení ústní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2020/2021

 

Ústní zkouška se skládá ze čtyř částí.

1. Část otevřené otázky.

2. Část popis obrázku.

 3. Část rozhovor s učitelem.

4. Část odborný jazyk.

 

Součástí hodnocení žáka v každé části zkoušky je:

I.  Komunikativní kompetence.

II.  Lexikální kompetence.

III. Gramatická kompetence.

IV. Závěrem se hodnotí celková fonologická kompetence žáka.

 

I. Komunikativní kompetence

3 body. Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné. Sdělení je souvislé s lineárním sledem myšlenek. Komunikativní strategie jsou používány vhodně. Pomoc/asistence zkoušejícího není nutná.

2 body. Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné. Sdělení je většinou souvislé s lineárním sledem myšlenek. Komunikativní strategie jsou většinou používány vhodně. Pomoc/asistence zkoušejícího je ojediněle nutná.

1 bod. Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není ve větší míře účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné. Sdělení není ve větší míře souvislé s lineárním sledem myšlenek. Komunikativní strategie nejsou ve větší míře používány vhodně. Pomoc/asistence zkoušejícího je ve větší míře nutná.

0 bodů. Sdělení ani za neustálé pomoci/asistence zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání.

 

II. Lexikální kompetence

3 body. Slovní zásoba je široká. Slovní zásoba je použita správně a chyby nebrání porozumění.

2 body. Slovní zásoba je většinou široká. Slovní zásoba je většinou použita správně nebo chyby ojediněle brání porozumění.

1 bod. Slovní zásoba je ve větší míře omezená. Slovní zásoba není ve větší míře použita správně nebo chyby ve větší míře brání porozumění.

0 bodů. Slovní zásoba je v nedostatečném rozsahu, není použita správně, chyby brání porozumění sdělení.

 

III. Gramatická kompetence

3 body. Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je široký. Mluvnické prostředky včetně PTN jsou použity správně a chyby nebrání porozumění.

2 body. Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je většinou široký. Mluvnické prostředky včetně PTN jsou většinou použity správně nebo chyby ojediněle brání porozumění.

1 bod. Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je ve větší míře omezený. Mluvnické prostředky včetně PTN nejsou ve větší míře použity správně nebo chyby ve větší míře brání porozumění.

0 bodů. Mluvnické prostředky včetně PTN jsou v nedostatečném rozsahu, nejsou použity správně, chyby brání porozumění sdělení, nejsou na požadované úrovni obtížnosti.

 

IV. Fonologická kompetence

3 body. Projev je natolik plynulý, že příjemce nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu porozumět. Výslovnost je správná. Intonace je přirozená.

2 body. Projev je natolik plynulý, že příjemce většinou nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu porozumět. Výslovnost je většinou správná. Intonace je většinou přirozená.

1 bod. Projev je natolik nesouvislý, že příjemce musí ve větší míře vynakládat úsilí jej sledovat či mu porozumět. Výslovnost je ve větší míře nesprávná. Intonace je v omezené míře přirozená.

0 bodů. Projev je natolik nesouvislý, že jej příjemce nemůže sledovat či mu porozumět. Výslovnost brání porozumění sdělení. Intonace je nepřirozená.

 

TABULKA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z ANJ
 

39 – 35 bodů 1 – výborný
34 – 29 bodů 2 – chvalitebný
28 – 23 bodů 3 – dobrý
22 – 18 bodů 4 – dostatečný
17 – 0 bodů 5 – nedostatečný